Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Tovarné č. 3-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školskej jedálni