Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Tovarné č. 2-2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov