Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1-2019 k VZN obce Tovarné č. 7-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady