Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 01 k VZN č. 1-2012 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska