Preskočiť na obsah

Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ