Preskočiť na obsah

Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni