Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 ku VZN obce Tovarné č. 3-2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni