Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN obce Tovarné č. 2-2018 o podmienkách prideľovania nájomných bytov