Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 7-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady