Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4-2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole