Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 03-2016 o miestnej dani z nehnuteľnost