Preskočiť na obsah

Bod 9 – BERIE NA VEDOMIE k 24. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 19.8.2021