Preskočiť na obsah

Bod 9 – BERIE NA VEDOMIE k 23. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 22.6.2021