Preskočiť na obsah

Bod 8 – BERIE NA VEDOMIE k 4. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.2.2023