Preskočiť na obsah

Bod 8 – BERIE NA VEDOMIE k 36. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.11.2022