Preskočiť na obsah

Bod 8- BERIE NA VEDOMIE k 32. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.06.2022