Preskočiť na obsah

Bod 8 – BERIE NA VEDOMIE k 31. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 01.06.2022