Preskočiť na obsah

Bod 6 – BERIE NA VEDOMIE k 9. zasadnutiu OZ, konaného dňa 13.11.2023