Preskočiť na obsah

Bod 6 – BERIE NA VEDOMIE k 32. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.06.2022