Preskočiť na obsah

Bod 6 a 7 – BERIE NA VEDOMIE k 22. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 28.4.2021