Preskočiť na obsah

Bod 5 – BERIE NA VEDOMIE k 35. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 5.10.2022