Preskočiť na obsah

Bod 5 – BERIE NA VEDOMIE k 33. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.08.2022