Preskočiť na obsah

Bod 5 – BERIE NA VEDOMIE k 30. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 27.04.2022