Preskočiť na obsah

Bod 5 – BERIE NA VEDOMIE k 25. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 13.10.2021