Preskočiť na obsah

Bod 5 – BERIE NA VEDOMIE a UKLADÁ k 32. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 30.06.2022