Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 7. zasadnutiu OZ, konaného dňa 8.8.2023