Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 5. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 25.4.2023