Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 4. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 15.02.2023