Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 3. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 29.12.2022