Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 29. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.02.2022