Preskočiť na obsah

Bod 4- BERIE NA VEDOMIE k 28. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 29.12.2021