Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 25. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 11.11.2021