Preskočiť na obsah

Bod 4- BERIE NA VEDOMIE k 21. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa28.4.2021