Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE k 21. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 3.2.2021