Preskočiť na obsah

Bod 4 – BERIE NA VEDOMIE a UKLADÁ k 33. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 16.08.2022