Preskočiť na obsah

Bod 12 – BERIE NA VEDOMIE k 27. zasadnutiu OZ obce Tovarné, konaného dňa 14.12.2021