Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia priestorov trhov

Zverejnené 20.9.2022.

Kategória

Od 01.10.2022 je nové rozmiestnenie predajných miest z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov trhov.

Burza exotického vtáctva bez zmeny v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu.

Predaj kŕmnych zmesí sa uskutoční pred budovou bývalej materskej školy.

Predaj zvierat (sliepky, zajace…), výnimočne aj kŕmne zmesi sa uskutoční v areáli bývalej materskej školy (pevný podklad).

Na ceste pred vstupom do areálu ZŠ s MŠ Tovarné (vstupná brána) sa uskutoční predaj rozličného tovaru.

Predaj v areáli zdravotného strediska je bez zmeny (predaj kvetov, sadeníc, ovocia zeleniny, rozličný tovar a potraviny) + medovina. 

Upozorňujeme predajcov, že sú povinní sa riadiť pokynmi organizátorov. 

Vyhradené miesta v tomto období nie sú.  Možnosť rezervovať miesta vopred v jednotlivých sektoroch je možné len po telefonickom nahlásení pred konaním trhov do piatka 10:00 hod. Rezervácia prebieha formou postupného obsadzovania, nie preskakovania. Kto nebude mať vopred rezervované miesto, v deň konania bude predávať na voľných, organizátorom pridelených miestach.

Rezervácia nie je podmienkou predaja, podmienkou je mať potrebnú dokumentáciu a povolenie na predaj od obce Tovarné na aktuálny kalendárny rok.