Preskočiť na obsah

OZNAM

Zverejnené 6.3.2022.

Kategória

Obec Továrne ako organizátor  spoločenského podujatia (Tovarnianské trhy) Vám oznamuje,  že z podujatia  bude vyhotovený audio-vizuálny záznam, ktorý bude zverejnený na našom webovom sídle http://www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii  „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“, prípadne priamo na Obecnom úrade Továrne alebo na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk.