Preskočiť na obsah

Zberný dvor

Zverejnené 6.12.2023.

Kategória

Počas posledných dvoch kalendárnych mesiacoch roku 2023 nám úspešní uchádzači z verejného obstarávania k technickému vybaveniu pre zberný dvor v obci Tovarné dodali objednané technické zariadenia. Na zbernom dvore budeme využívať: traktor s príslušenstvom, traktorovú vlečku, štiepkovač, čelný nakladač, nápravovú váhu a veľkoobjemové kontajnery.