Preskočiť na obsah

Zberný dvor v obci Tovarné 

Zverejnené 5.6.2023.

Kategória

Obec Tovarné dala vypracovať verejné obstarávanie na Nákup technológie na zber komunálneho odpadu v obci Tovarné, ktoré  pozostávalo zo 4 celkov a prebehlo nasledovne:

Logický celok 1 – Traktor s príslušenstvom a to čelný nakladač k traktoru s lopatou, traktorový príves s trojhranným vyklápaním a štiepkovač drevnej hmoty k traktoru. Úspešným uchádzačom sa stala firma MK TRAKTOR s. r. o. s víťaznou ponukou vo výške 101 300,00 €.

Logický celok 2 – Nosič kontajnerov. Úspešným uchádzačom je firma PROCAR, a. s. s víťaznou ponukou vo výške 56 500,00 €.

Logický celok 3 – Nápravová váha. Úspešným uchádzačom je firma KRAJSPOL SK, s. r. o. s víťaznou ponukou vo výške 2 940,00 €.

Logický celok 4 – Veľkokapacitné kontajnery. Úspešným uchádzačom je firma UNIKOV NITRA, s. r. o. s víťaznou ponukou vo výške 12 930,00 €.

Celkové náklady na Nákup technológie na zber komunálneho odpadu v obci Tovarné ako súčasť projektu „Zberný dvor v obci Tovarné“  činia 173 670,00 €.

Dňa 5.6.2023 napokon prebehlo aj prevzatie staveniska k projektu „Výstavba zberného dvora v obci Tovarné“. Na základe nového verejného obstarávania sa úspešným uchádzačom stala firma GRUND VRANOV n. T. s. r. o. s cenou za dielo 178 328,06.