Preskočiť na obsah

Zastrešenie pódia pre uskutočnenie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné

Zverejnené 2.4.2019.

Kategória

V roku 2019 obec požiadala Ministerstvo financií SR o dotáciu na dostavbu a zastrešenie pódia pri miestnom futbalovom ihrisku vo výške 15 000 €, ktorá nám bola 2.4.2019 aj schválená. Aj napriek veľkému úsiliu zastrešiť pódium čo najskôr sa nám do súťaže v prvom kole verejného obstarávania neprihlásil žiaden účastník. Druhé kolo bolo úspešné a v roku 2020 bolo pódium firmou KAMIR s. r. o. zastrešené. Pred samotnou realizáciou sa uskutočnil archeologický výskum, s celkovými nákladmi pre obec vo výške 2 000 €. Veríme, že zastrešením pódia sme vytvorili  lepšie a komfortnejšie podmienky pre učinkujúcich a obec ako organizátora kultúrno – spoločenských podujatí a zároveň sa vytvorili omnoho lepšie podmienky pre konanie ešte väčšieho počtu akcií.  Celková výška nákladov projektu „Zastrešenie pódia pre uskutočnenie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné“ bola 16 831,02€