Preskočiť na obsah

Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Tovarné

Zverejnené 30.6.2023.

Kategória

30. júna 2023 obec Tovarné  podala žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja, konkrétne na podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky s názvom projektu Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Tovarné. Hlavným cieľom projektu je podporiť celkový telesný vývoj, duševný rozvoj, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu a vytvoriť miesto kde sa budú stretávať generácie. Ihrisko je navrhnuté tak, aby bolo vhodné pre deti ale aj pre dospelých s fitness strojmi, lavičkami, odpadkovými košmi a defibrilátorom. Rozpočet projektu presiahol sumu 193 083,00 € a obec požiadala o dotáciu vo výške 183 428,85 €.