Preskočiť na obsah

Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v obci Tovarné

Zverejnené 19.10.2020.

Kategória

V mesiacoch október a november bola vybudovaná I. etapa chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné. Chodník má slúžiť pre občanov obce Tovarné ale aj pre všetkých, ktorí z dôvodu chýbajúceho priameho autobusového spojenia sú nútení dochádzať na Tovarniansku križovatku peši. Taktiež  poslúži pre žiakov základnej školy zo spádových obcí, ktorí ju navštevujú, nakoľko sú ohrození pri pešom presune na križovatku popri krajnici cesty. Obec získala na výstavbu chodníka pri výjazdovom zasadnutí vlády SR v Hanušovciach nad Topľou, dňa 14.5.2019 dotáciu v sume 15 000 €. Celková výška nákladov bola 15 059,89€. 

Zároveň obec inštalovala aj nové verejné osvetlenie popri novovybudovanom chodníku vo výške 2 203 €.