Preskočiť na obsah

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ Tovarné

Zverejnené 10.3.2023.

Kategória

Obec Tovarné ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Tovarné vyhlásil výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ Tovarné. Uchádzači mohli zasielať  žiadosť o účasť na výberovom  konaní  spolu s  požadovanými dokladmi do 10.03.2023 do 11:30 hod. v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu obecného úradu. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 30.03.2023 o 14:00 hod. v rokovacej miestnosti obecného úradu. Nakoľko obec prijala iba jednu žiadosť o účasť na výberovom konaní, úspešnou uchádzačkou a riaditeľkou ZŠ s MŠ Tovarné sa stala PaedDr. Ľubomíra Horná.