Preskočiť na obsah

Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné

Zverejnené 15.6.2022.

Kategória

Začiatkom júna sa začali stavebné práce na projekte s názvom „Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné“. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov a hlavne zatraktívnenie obce. Projekt riešil rekonštrukciu verejného priestranstva v areáli bývalej materskej školy  a to odstránením a ošetrením vzrastlej a inej zelene, vysadenie vzrastlých stromov, kríkov a založenie trávnika, vybavenie plochy novými chodníkmi, rekonštrukciou spevnenej plochy a umiestnenie lavičiek. Celková cena diela bola 45 993,91€, z čoho 37 794,73 € sme získali ako nenávratný finančný príspevok a zvyšok dofinancovala obec z vlastných zdrojov.