Preskočiť na obsah

Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné

Zverejnené 19.1.2022.

Kategória

Rok 2022 začal úspešne, pretože po niekoľkoročnej práci na projekte o Zberný dvor v obci Tovarné nám prišla kladná odpoveď z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre operačný program kvalita životného prostredia. Obci Tovarné bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 366 538,25 €. Finančný príspevok má pokryť náklady na stavebné práce, externé riadenie projektu, stavebný dozor ale aj zariadenia na mechanickú úpravu. Ďalším významným krokom nášho napredovania bola aj schválená žiadosť projektu s názvom Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné. Tento projekt bol podaný v rámci združenia MAS Pod hradom Čičva cez Pôdohospodársku platobnú agentúru.