Preskočiť na obsah

Úprava verejného priestranstva v centre obce Tovarné

Zverejnené 30.5.2023.

Kategória

Obec Tovarné odoslala žiadosť o nenávratný finančný príspevok do kancelárie MAS Pod hradom Čičva na projekt s názvom „Úprava verejného priestranstva v centre obce Tovarné“. Cieľom tohto projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel vytvorením parkoviska pri pohostinstve a odstavnej plochy pri COOP Jednote. Naša žiadosť bola napokon úspešná a 30.5.2023 bola aj schválená a to vo výške max. 14 730,50 €, pričom celkové náklady vo výške 15 505,79 €.