Preskočiť na obsah

Spojené voľby

Zverejnené 29.10.2022.

Kategória

Dňa 29. októbra 2022 sa konali na Slovensku spojené voľby a to voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našej obci bol daný volebný obvod č. 13 a mali sme 1 okrsok. Do obecného zastupiteľstva sa volilo 7 poslancov. Účasť voličov vo voľbách bola 60,00%. V našej obci sme mali zapísaných 855 voličov, z čoho bolo vydaných a odovzdaných 513 obálok. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu bolo 504.  

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v našej obci:

Starostka obce:

  1. PaedDr. Kvetoslava Mižáková – 353
  2. Ing. Ľuboš Hricik – 151

Zvolení poslanci:

  1. Slavomír Duda – 261
  2. Ľubomír Baník – 232
  3. Mgr. Ľubomíra Dudová – 217
  4. Mgr. Jozef Kožej – 216
  5. Ing. Miroslav Lukáč – 209
  6. Martin Hric – 181
  7. Tomáš Babinčák – 180