Preskočiť na obsah

Sondáž terénu na ploche stavby, kde obec plánuje výstavbu 15-bytového nájomného domu

Zverejnené 21.3.2022.

Kategória

21. marca sa uskutočnila sondáž terénu na ploche stavby, kde obec plánuje výstavbu 15-bytového nájomného domu. Vykonala sa I. etapa archeologického výskumu pred vydaním stavebného povolenia pre výstavbu nového nájomného bytového domu formou sondáže s cieľom zistiť statigrafiu terénu na ploche stavby, situovanie, rozsah a hĺbku uloženia historických stavebných konštrukcií, pochôdznych úrovní, kultúrnych vrstiev a ďalších archeologických situácií a nálezov. Prvá etapa archeologického výskumu vo výške 900,00 € a druhá etapa archeologického výskumu (plošný výskum) vo výške 1 500,00 € vykonala firma ARCHEOVÝSKUM s. r. o..