Preskočiť na obsah

Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné 

Zverejnené 2.9.2021.

Kategória

Projektová dokumentácia projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ bola  vypracovaná spoločnosťou TERA green s. r. o. Dňa 22.3.2019 obec podpísala zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalším významným  dňom bol 4. júl 2019 kedy bolo vydané stavebné povolenie. Obec tak 11.6.2020 uzavrela zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorým poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja. Dňa 30.7.2020 sa zverejnila výzva na predloženie cenových ponúk (VO) k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ (budova). Úspešnou firmou vo verejnom obstarávaní sa stala firma DUTO MONT s. r. o. (Anton Duhoň) a 9.9.2020 tak obec s touto firmou podpísala zmluvu o dielo. Celková cena diela bola 119 293,38 €. Okrem verejného obstarávania na budovu musela mať obec vypracované VO na stavebný dozor, ktorým sa stal ako úspešný uchádzač Ing. Marek Janoško s cenou za dozor vo výške  2 450 €. Dňa 24.11.2020 firma  DUTO MONT s. r. o. prevzala stavenisko a mohlo sa začať pracovať na samotnej výstavbe. Začiatkom júna 2021 obec zverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk (VO) k zákazke „Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ“ a úspešnou firmou na nábytok sa stala firma DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.  s cenou 5 034,14 € s DPH.

Dňa 31.8.2021 nadobudlo kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť a tak 2. septembra 2021 sa  o 11:00 hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie novej prístavby MŠ, do ktorej nastúpilo 36 detí.